Fotogalerie - Vodohospodářské stavby

HB Jičínka km 7,250-7,770
  • Investor: Lesy České republiky a.s.
    Správa toků - oblast povodí Odry ve Frýdku-Místku
  • Cena: 7,040 mil. Kč
  • Rok výstavby: 11/2003-10/2005

   <<  >>