Fotogalerie - Vodohospodářské stavby

HB Romanovský
  • Investor: Lesy ČR s.p., OST Vsetín
  • Cena: 4,0 mil. Kč
  • Rok výstavby: 2002-03

1. původní stav po mýcení křovin prostor stupně km 0.520

2. shora

2. výkop jámy stupně km 0.520

3. provedení základové desky stupně km 0.520

4. rozestavěný stupeň v km 0.520

5. dozděný stupeň v km 0.520 před odbedněním

6. provedení křídla stupně km 0.520

7. původní stav po mýcení křovin km 0.480-0.520

8. stupeň km 0,520

9. výkop základu a odvodnění stupně km 0.479

10. základová deska stupně km 0.479

11. stupeň H=0,7m v km 0.479

12. úsek mezi stupni km 0.447-0.479 před konečnou úpravou

13. základová deska stupně v km 0.447

14. dokončený stupeň km 0.447 před

15. provedení úkrytů pro ryby v bocích vývaru

16. provedení miskovité koruny stupně

17. úsek u stupňe km 0.479 před konečnou úpravou

18. původní stav po mýcení křovin v prostoru stupně km 0.365

19. provádění základové desky stupně km 0.365

20. zdění stupně v km 0.365

21. dokončený stupeň km 0.365 před ohumusováním a osetím

22. úsek km 0.000-0.064 před osetím travou