Fotogalerie - Vodohospodářské stavby

Havárie op. zdi Hořanský potok (ve výstavbě)
  • Investor: Lesy ČR s.p., OST Vsetín
  • Cena: 1,0 mil. Kč
  • Rok výstavby: 2003

1. havarijní stav opěry km

2. havarijní stav opěry

3. stávající stav opěryHB Hořanský 034

4. panelová konstrukce na stávající komunikaci s dopravn

5. rozebrání stáv. opěry

6. zřízení základu z IZT a zdění nové op. zdi

7. zdění op. zdi z lom. kamene

8. dokončená op. zeď