Fotogalerie - Dopravní stavby

LC Okluková I (kryt PM)
  • Investor: Lesy ČR s.p., LS Bystřice p.H.
  • Cena: 1,1 mil. Kč
  • Rok výstavby: 2003

starý stav

brod - původní stav

brod po zpevnění panely

brod po zpevnění

oprava krytu Pmh tl.6cm

oprava obrusné vrstvy Pmj tl. 4cm

provedení jímky propustu

provedení čela propustu