Fotogalerie - Vodohospodářské stavby

RN Slopné
  • Investor: Lesy ČR s.p., OST Vsetín
  • Cena: 3,5 mil. Kč
  • Rok výstavby: 2003-04

1.odkop budoucího retenčního prostoru

2. pás pod hrází

3. práce na spodní části bezpečnostního přepadu

4. výpustní potrubí

5. prostor hráze

6. práce na požeráku

7. požerák

8. zhutněné těleso hráze

9. provádění pohozu na návodní straně

10. zdění bezpečnostního přepadu

11. provádění bezpečnostního přepadu - vzdušný líc

12. dokončené těleso hráze

13. dokončené těleso hráze

14. dokončené dílo