Fotogalerie - Vodohospodářské stavby

HB Hořanský
  • Investor: Lesy ČR s.p., OST Vsetín
  • Cena: 4,9 mil. Kč
  • Rok výstavby: 2003-04

1. kácení stromů v úseku km 1.820 - 1.883

2. základ op. zdi km 1.820 - 1.868 s vynecháním kapes pro sk

3. provedení základu op. zdi km 1.820-1.868

4. provedení části op. zdi v km 1.820-1.868

5. provedení op.zdi v km 1.820-1.868

6. osazení kulatiny skluzového prahu

7. výkop odvodňovací rýhy v km 1.771-1.813

8. základ pro op. zeď km 1.771- 1.813

9. bednění rubu op. zdi km 1.771 - 1.813

10. provedení op. zdi km 1.771 - 1.813

11. provedení základu op. zdi km 1.746-1.769