Fotogalerie - Dopravní stavby

LC Okluková I (kryt PM)
  • Investor: Lesy ČR s.p., LS Bystřice p.H.
  • Cena: 1,1 mil. Kč
  • Rok výstavby: 2003

   <<  >>    provedení jímky propustu