Fotogalerie - Vodohospodářské stavby

Retenční nádrž Velká Hanzlůvka
  • Investor: Lesy ČR s.p., LS Vsetín
  • Cena: 1,5 mil. Kč
  • Rok výstavby: 2002-03

1. prostor budoucí retenční nádrže

2. odstranění křovin a stromů

3. zdění vtokového objektu s tabulovým uzávěrem

4. bednění výtoku výpusti

5. bednění požeráku

6. zemní práce na přívodním korytě

7. dokončovací práce na hrázi

8. bezpečnostní přepad hráze

9. vtokový objekt

10. přívodní kanál

11. pohled na retenční nádrž Hanzlůvka