Fotogalerie - Vodohospodářské stavby

Havárie op. zdi Hořanský potok (ve výstavbě)
  • Investor: Lesy ČR s.p., OST Vsetín
  • Cena: 1,0 mil. Kč
  • Rok výstavby: 2003

   <<  >>    4. panelová konstrukce na stávající komunikaci s dopravn