Fotogalerie - Vodohospodářské stavby

Retenční nádrž Velká Hanzlůvka
  • Investor: Lesy ČR s.p., LS Vsetín
  • Cena: 1,5 mil. Kč
  • Rok výstavby: 2002-03

   <<  >>    3. zdění vtokového objektu s tabulovým uzávěrem