Fotogalerie - Vodohospodářské stavby

HB přítok Bystřičky - lapač splavenin
  • Investor: Lesy České republiky a.s.
    Správa toků - oblast povodí Moravy
    Vsetín
  • Cena: 0,429 mil. Kč
  • Rok výstavby: 6-8/2004

   <<  >>