Fotogalerie - Vodohospodářské stavby

HB Hrušovka v Nedašově
  • Investor: Lesy České republiky a.s.
    Správa toků - oblast povodí Moravy
    Vsetín
  • Cena: 2,119 mil. Kč
  • Rok výstavby: 5-12/2004

   <<