Fotogalerie - Dopravní stavby

LC Mikšín (kryt MZK)
  • Investor: Lesy ČR s.p., LS Luhačovice
  • Cena: 5,2 mil. Kč
  • Rok výstavby: 2002-04

   <<  >>    11. spoj drenáž. potrubí sesuvů č.1 a 2