Fotogalerie - Dopravní stavby

LC Mikšín (kryt MZK)
  • Investor: Lesy ČR s.p., LS Luhačovice
  • Cena: 5,2 mil. Kč
  • Rok výstavby: 2002-04

1. úsek trasy km 1.500-1.652

2. úsek km 1.500-1.590 po navážce podkladní vrstvy

3. sesunutí svahu zářezu č.1

4. sesunutí svahu zářezu č.2

5. zprůjezdněná část sesuvu č.1

6. Sesuv v zářezu č.3 km

7. sesuv č.4

8. po úpravě sesuvu výkop rýhy pro podélnou drenáž

9. odtěžený a upravený sesuv č.1

10. položení drenáže

11. spoj drenáž. potrubí sesuvů č.1 a 2